Om oss

www.ringbutikk.no er en lokal nettbutikk som formidler produkter innenfor det utvidede kulturbegrepet. Hovedfokus er på småskalaprodusenter og nisjebedrifter i Ringeriksregionen (Hole, Ringerike og Jevnaker) som produserer eller videreforedler ”kortreiste produkter” innen mat, drikke, kunst, musikk, bøker og eventuelle andre produkter. Alle våre produsenter / leverandører er registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret.

Med formidling av produkter menes at vi ikke er en nettbutikk som kjøper inn varer for videresalg. Vi formidler kun produkter på vegne av leverandører/produsenter, og det er disse som også står ansvarlige for distribusjon av produktene.

Nettbutikken eies av Ringbillett AS som er en portal som formidler billetter til små og store arrangementer i Ringeriksregionen. Ringbillett AS eies av Tronrud Eiendom AS, Ringerikes Blad AS, TBA Arrangementer, Digitalia AS og TD kommunikasjon. For mer informasjon om Ringbillett, se www.ringbillett.no .

Vårt organisasjonsnummer er: 990 951 942

 

Annonser